title 11. MĀCĪBU MATERIĀLI: ROMAS VALSTS AGRĪNĀ PERIODĀ UN REPUBLIKAS LAIKĀ

title
cincinatus

1. XII Tabulu likumi ( Leges duodecim Tabularum ) XII Tabulu likumi tapa 451. – 450. g. p.m.ē., decenv1iru komisijas darb1ibas rezultātā. Likumu teksts nav saglabājies, taču lielākoties tiek rekonstruēts balstoties uz antīko autoru citātiem. Pašiem romiešiem XII Tabulu likumi bija pirmais likumu kodekss un civiltiesību pamats, bet mums tas ir pirmais rakstiskais romiešu teksts. VIII, 1. ( Cicerons. Par valsti, IV, 10, 12 ) XII Tabulas noteica nāvessodu par … Lasīt tālāk

divider

title 12. MĀCĪBU MATERIĀLI: ROMAS REPUBLIKAS KRĪZE

title
ceasar

1. Polibijs. Vispārēja vēsture ( VI, 57 ) … Tātad, diez vai ir vērts runāt, ka viss esošais ir pakļauts pārmaiņām un postam: par to mūs pārliecina nepārvaramais dabas spēks. Jebkura pārvaldes forma var iet uz bojā eju divos ceļos, jo posts vai nu ienāk tajā no ārpuses, vai rodas tās iekšienē; pirmais nav pakļauts kaut kādiem nemainīgiem noteikumiem, taču otram no dabas pastāv sava kārtība. Iepriekš mēs jau esam … Lasīt tālāk

divider

title 13.1. MĀCĪBU MATERIĀLI: PRINCIPĀTS

title

1. Dions Kassijs. Romas vēsture Dions Kassijs ( ap 160 – 235 ) – grieķu vēsturnieks, Romas senāta loceklis no Bitīnijas provinces Nikajas pilsētas. Sevēru dinastijas valdīšanas laikā viņš bija dažu provinču pārvaldnieks un ieņēma konsula amatu. Uzrakstīja grieķu valodā Romas vēsturi 80 grāmatās, no kurām ir saglabājušies vairāki fragmenti. LIII, 1, 1. … Nākamajā gadā Cēzars bija konsuls sesto reizi un sekojot visiem seniem noteikumiem, iedeva arī savam kolēģim … Lasīt tālāk

divider
divider

title 14.1. MACĪBU MATERIĀLI: ROMA UN TĀS IMPĒRIJA

title

1. VERGILIJS Statujas liedinās citi un varam liks dzīvību dvašot, Ticu es tam; no marmora dzīvus tie izveidos vaibstus, Tiesnešu priekšā tie runās daudz daiļāk un spīdekļu ceļus Novilks ar cirkuli labāk, un zvaigznāju kustības noteiks. Romieti, iegaumē to, tev valdīt pār pasaules tautām! Tāpēc būs uzdevums tavs: tās radināt mierīgai dzīvei, Pakļautās žēlīgi sargāt, bet spītīgus satriekt ar varu. ( Aen., 847. – 853. A. Ģiezeņa tulk. ) 2. … Lasīt tālāk

divider
divider

title 15. MĀCĪBU MATERIĀLI: ROMAS IMPĒRIJA UN KRISTIETĪBA

title
apostle_paul

1. GAJS SVETONIJS TRANKVILLS. “CĒZARU DZĪVES APRAKSTI” Gajs Svetonijs Trankvills ( 75 – 160 ) – romiešu rakstnieks, Plīnija Jaunākā draugs. Imperatora Trajana laikā Svetonijs ieņēma dažus amatus, Adriāna laikā kļuva par imperatora sekretāru, taču pēc kāda laikā krita nežēlastībā, tika atstādināts no amata un ķērās pie imperatoru biogrāfija rakstīšanas. Biogrāfijas tika apkopotas darbā “Cēzaru dzīves apraksti”, kur tika apkopota raiba informācija –vēsturiskas liecības, rakstura īpašības, baumas. a) Tibērija biogrāfija … Lasīt tālāk

divider

title 16.2. MĀCĪBU MATERIĀLI: ROMIEŠU SIEVIETE

title

1. Gaja “Institūcijas” ( Institutiones ) Gaja institūcijas – romiešu tiesību mācību grāmata, kuru sastādīja jurists Gajs II gs., par kuru mums nekas vairāk nav zināms. I, 144. Ir atļauts, ka vecāki bērniem, kurus viņi tur savā īpašumā ( quos in potestate sua habent ) ar testamentu var dot aizbildņus: vīriešu dzimuma bērniem nepilngadīgiem, bet sieviešu dzimuma bērniem gan nepilngadīgiem, gan pilngadīgiem, jo senči ir gribējuši, lai sievietes, kaut arī … Lasīt tālāk