title KUSTĪBAS VERBI: ALKAJA UN SAPFO TEKSTU SALĪDZINOŠA ANALĪZE

title
257f1f487cc75135a273751145526d56

Katrīnas Narbutes bakalaura darba mērķis ir noteikt kustības verbu lietojuma parametrus Alkaja un Sapfo lirikas tekstu valodā, novērtējot leksēmu lietojumu potenciālos kontekstos.

Darba teorētiskajā daļā tiek atklātas pamatnostādnes un virzieni kustības verbu pētniecībā valodā, kā arī raksturota Alkaja un Sapfo lirikas valodas specifika. Praktiskajā daļā tiek veikts Alkaja un Sapfo tekstu kustības verbu statistisks, aprakstošs pārskats un morfoloģisks un semantisks novērtējums salīdzinošā metodē.

Pētījumā tiek analizēti pilnīgākie Alkaja un Sapfo lirikas tekstu fragmenti, kas atklāj kustības verbu nozīmes kontekstā.

Lejuplādēt darbu var šeit: Narbute, K. Kustības verbi: Alkaja un Sapfo tekstu salīdzinoša analīze. Rīga: LU, 2018.