title TRIUMFA ARKAS TĒMA RĪGAS ARHITEKTŪRĀ

title

Raksts ir veltīts triumfa arkas formu izpētei Rīgas arhitektūrā. Rakstā sniegts īss ieskats triumfa arkas vēsturē un analizēti līdz mūsu dienām saglabājušies arhitektūras pieminekļi, kuru veidolā ir izmantotas triumfa arkas formas. Lai gan ir zināms, ka Rīgā 18.–19. gs. laikā tika uzceltas vairākas triumfa arkas, no kurām saglabājusies ir tikai viena jeb t.s. Aleksandra vārti, šeit parādīts, ka triumfa arkas ideja tika izmantota vairākos gadījumos jau 17. gs. beigās, kā arī vēlākos laikos. Proti, pēc triumfa arkas formas tika izbūvēti trīs portāli Sv. Pētera baznīcā, kā arī portāli Reiterna namā un Dannenšterna namā. Turklāt svarīgi, ka šajos gadījumos tika izmantotas ne tikai triumfa arkas formas, bet arī saturiskais aspekts, uz kuru norāda attiecīgie ciļņi pie arku ailām. Visos trīs gadījumos triumfa arkas formas izmantošanu iespējams pamatot ar ideoloģiskiem apsvērumiem, uz kuriem norāda saistība ar zviedru karaspēka uzvaru gadadienām. Jaunākajos laikos triumfa arkas ideja tika apspēlēta Rīgas laicīgajā arhitektūrā gan konceptuāli, gan arī tikai formas ziņā.

Lejuplādēt rakstu var šeit: Tumans, H. Triumfa arkas tēma Rīgas arhitektūrā.