title ANTIQUITAS VIVA 2019: ΚΙΝΗΣΙΣ

title

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Klasiskās filoloģijas nodaļa, Hellēnistikas centrs un Latīniskā kultūrmantojuma centrs aicina piedalīties 6. starptautiskajā klasiskās filoloģijas biennāles konferencē ANTIQUITAS VIVA 2019: ΚΙΝΗΣΙΣ, kas notiks Rīgā 2019. gada 3.–4. oktobrī.

Latvijas Universitātes klasisko filologu rīkotās Antiquitas Viva konferences nu jau tradicionāli pievēršas noteiktam antīkās pasaules aspektam, akcentējot tā dzīvotspēju un pārmantojamību mūsdienu sabiedrībā. Šoreiz konferences Antiquitas Viva pētniecisko domu saista kustība: kustība kā pārliecinošs virzītājspēks, bikla vai tikko jaušama sakustēšanās, virzība vai, iespējams, pamudinājums, kustība kā pārmaiņu, pārmantojamības un arī attīstības priekšnosacījums, kustības un kustēšanās tiešās un pārnestās nozīmes, kā arī citi ar kustību saistīti aspekti antīkajā pasaulē un tās recepcijā.

Konferences mērķis, jo sevišķi uzmanības lomā paturot klasiskās valodas un tajās radītos tekstus, rosinot pētīt, apcerēt, dalīties pieredzē, arī iedvesmoties no antīkās pasaules, paredz gūt pēc iespējas vispusīgāku, pilnīgāku priekšstatu par kustības un kustēšanās dažādajām izpausmēm, to nozīmju niansēm un intensitāti. Humanitāro zinātņu dažādās jomas (valodniecība, literatūrzinātne, vēsture, filozofija), arī starpdisciplinārās pieejas ir pateicīgas, lai šos jautājumus daudzpusīgi atainotu un veidotos izzinoša zinātniskā diskusija.

Dalībnieka pieteikumu un referāta kopsavilkumu (sk. PIETEIKUMA FORMU) lūdzam nosūtīt līdz 2019. gada 15. martam konferences rīcības komitejas pārstāvei Ilonai Gorņevai, e-pasti: ilona.gorneva@lu.lv vai ilona.gorneva@gmail.com.
Apstiprinājums par referāta iekļaušanu konferences programmā tiks nosūtīts līdz 31. martam.

Konferences darba valodas: angļu un latviešu (ja referāta valoda ir latviešu, lūgums sagatavot pietiekami izvērstu prezentāciju vai izdales materiālu arī angļu valodā).
Plānotais referāta ilgums: līdz 20 minūtēm.
Konferencē prezentētos pētījumus (angļu vai latviešu valodā) būs iespējams iesniegt publicēšanai recenzētā rakstu sērijkrājumā ANTIQUITAS VIVA 6: Studia Classica (publicē LU Akadēmiskais apgāds).

Konferences dalības maksa 50 EUR (bankas rekvizīti tiks norādīti e-pastā par referāta iekļaušanu konferences programmā).

Adrese:
Latvijas Universitāte
Humanitāro zinātņu fakultāte
Klasiskās filoloģijas nodaļa
Visvalža iela 4a, Rīga LV 1050


DALĪBNIEKA PIETEIKUMS

CFP ANTIQUITAS VIVA 2019

AICINAJUMS ANTIQUITAS VIVA 2019

divider

title MASU KULTŪRA VĒSTURISKĀS RETROSPEKCIJAS SPOGULĪ: SENO LAIKU PIEMĒRS

title
dscf0129-1024x768

Par masu kultūru tiek runāts un rakstīts ļoti dažādi – gan aplūkojot tās no dažādiem skatu punktiem, gan analizējot ar dažādu metodoloģiju palīdzību. Taču parasti ar masu kultūru saprot jaunāko laiku fenomenu, kas ir sācies, kā daži domā- XIX gs. beigās vai XX gs. sākumā, kā domā citi. Arī internetā atrodamās definīcijas saista šo fenomenu ar moderno sabiedrību un mūsdienu masu medijiem. Tomēr labi izglītoti ļaudis iebilst, ka masu kultūra … Lasīt tālāk

divider

title OKAZIONĀLĀ DZEJA 17.GS. ZINĀTNISKOS TEKSTOS

title
Attels001

17. gs. Eiropa un Livonija piedzīvo renesansi, kam raksturīgs zinātnes, mākslas un literatūras uzplaukums. Šī vide ir labvēlīga pētījumiem, tādēļ rodas ievērojams skaits zinātnisko pētījumu tekstu ne vien Livonijā, bet arī citur Eiropā. Vairums 17. gadsimtā sastopamo zinātnisko pētījumu tekstu ir saistīti ar tēžu aizstāvēšanu, tādēļ to nosaukumos ir ietvertas atsauces uz vārdiem „pētījums”, „diskusija” vai „vingrināšanās”. Visplašāk pazīstamie apzīmējumi tēžu aizstāvēšanai ir disputationes (disputi) un dissertationes (disertācijas), tomēr bieži … Lasīt tālāk

divider

title INTERVIJA AR DR. HIST. HARIJU TUMANU «KUR MŪSDIENĀS MĪT VAROŅI?»

title
profesors

Piedāvājam lasītāju uzmanībai interviju ar šobrīd Latvijā vienīgo antīkās vēstures speciālistu un LU asociēto profesoru Dr. hist. Hariju Tumanu. Intervijā tika runāts par vairākiem antīkas kultūras un morāles problēmjautājumiem, vēsturnieka jaunās grāmatas „Varoņi un varonība Senajā Grieķijā” publicēšanu, saikni starp pagātni un tagadni un vēstures nozīmi sevis, vispārējās kultūras un sabiedrības situācijas apjaušanā. Jāpiezīmē, ka sarunas laikā tika skartas arī citas tēmas, kas būs interesantas ne tikai vēstures specialistiem, bet … Lasīt tālāk

divider

title TRAKUMS KĀ BRĪVĪBAS FORMA (KULTŪROLOĢISKS SKATĪJUMS)

title
49-450px-Janiform_aryballos_Skythes_Louvre_CA986

Reiz šajā pavasarī, kādā sestdienā, ejot cauri Vecrīgai, es pie Saeimas ēkas satiku “ Pasaules Valdnieku”, kurš skaļi klaigājot lamāja “ po matuške” visus mūsu politiķus, valsts institūcijas utt. Kad es viņam tuvojos, viņš pārstāja klaigāt, pagriezās man pretī un sāka iet. Taču ejot man garām viņš izkliedza saukli: “ Esmu traks un man ir labi!” Tajā brīdī man sāka likties, ka viņš ir ne tik daudz traks, cik izliekas. … Lasīt tālāk

divider