title MASU KULTŪRA VĒSTURISKĀS RETROSPEKCIJAS SPOGULĪ: SENO LAIKU PIEMĒRS

title
dscf0129-1024x768

Par masu kultūru tiek runāts un rakstīts ļoti dažādi – gan aplūkojot tās no dažādiem skatu punktiem, gan analizējot ar dažādu metodoloģiju palīdzību. Taču parasti ar masu kultūru saprot jaunāko laiku fenomenu, kas ir sācies, kā daži domā- XIX gs. beigās vai XX gs. sākumā, kā domā citi. Arī internetā atrodamās definīcijas saista šo fenomenu ar moderno sabiedrību un mūsdienu masu medijiem. Tomēr labi izglītoti ļaudis iebilst, ka masu kultūra … Lasīt tālāk

divider

title OKAZIONĀLĀ DZEJA 17.GS. ZINĀTNISKOS TEKSTOS

title
Attels001

17. gs. Eiropa un Livonija piedzīvo renesansi, kam raksturīgs zinātnes, mākslas un literatūras uzplaukums. Šī vide ir labvēlīga pētījumiem, tādēļ rodas ievērojams skaits zinātnisko pētījumu tekstu ne vien Livonijā, bet arī citur Eiropā. Vairums 17. gadsimtā sastopamo zinātnisko pētījumu tekstu ir saistīti ar tēžu aizstāvēšanu, tādēļ to nosaukumos ir ietvertas atsauces uz vārdiem „pētījums”, „diskusija” vai „vingrināšanās”. Visplašāk pazīstamie apzīmējumi tēžu aizstāvēšanai ir disputationes (disputi) un dissertationes (disertācijas), tomēr bieži … Lasīt tālāk

divider

title INTERVIJA AR DR. HIST. HARIJU TUMANU «KUR MŪSDIENĀS MĪT VAROŅI?»

title
profesors

Piedāvājam lasītāju uzmanībai interviju ar šobrīd Latvijā vienīgo antīkās vēstures speciālistu un LU asociēto profesoru Dr. hist. Hariju Tumanu. Intervijā tika runāts par vairākiem antīkas kultūras un morāles problēmjautājumiem, vēsturnieka jaunās grāmatas „Varoņi un varonība Senajā Grieķijā” publicēšanu, saikni starp pagātni un tagadni un vēstures nozīmi sevis, vispārējās kultūras un sabiedrības situācijas apjaušanā. Jāpiezīmē, ka sarunas laikā tika skartas arī citas tēmas, kas būs interesantas ne tikai vēstures specialistiem, bet … Lasīt tālāk

divider

title TRAKUMS KĀ BRĪVĪBAS FORMA (KULTŪROLOĢISKS SKATĪJUMS)

title
49-450px-Janiform_aryballos_Skythes_Louvre_CA986

Reiz šajā pavasarī, kādā sestdienā, ejot cauri Vecrīgai, es pie Saeimas ēkas satiku “ Pasaules Valdnieku”, kurš skaļi klaigājot lamāja “ po matuške” visus mūsu politiķus, valsts institūcijas utt. Kad es viņam tuvojos, viņš pārstāja klaigāt, pagriezās man pretī un sāka iet. Taču ejot man garām viņš izkliedza saukli: “ Esmu traks un man ir labi!” Tajā brīdī man sāka likties, ka viņš ir ne tik daudz traks, cik izliekas. … Lasīt tālāk

divider