title LATĪŅU GRAMATIKA

title

1. Apstākļa vārdi:

Apstākļa vārdi (1)
Apstākļa vārdi (2)


2. Darbības vārdi:

Activi — Pasivi
Darbības vārds 28.lpp
Divdabji
Futurum Primum Indicativi Passivi
Imperativus Futuri
Imperfectum Futurum I
Indicativus Activi tabula
Indicativus Passivi tabula
Infinitivi 45.lpp
Infinitivus participium (1)
Infinitivus participium (2)
Infinitivi
Perfecta celmi
Perfekta sistēmas pasīvie laiki 40.lpp
Perfekta sistēmas veidošana ciešamajā kārtā un divdabji
Perfekta sistēmas veidošana darāmajā kārtā (1)
Perfekta sistēmas veidošana darāmajā kārtā (2)
Perfekts
Perfectum indicativi activi, Plusquamperfectum indicativi activi, Futurum secundum indicativi activi
Prēzenta sistēmas veidošana darāmajā un ciešamajā kārtā
Praesens Activi
Praesens Imperfectum Passivi
Supina formas (1)
Supina formas (2)
Verbu pamatformas

Esse un salikteņi
Esse
Posse
Salikteņi ar esse (1)
Salikteņi ar esse (2)
Verba posse prēzenta sistēmas aktīvie laiki


3. Īpašības vārdi:

Īpašības vārdi (1)
Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes (1)
Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes (2)
Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes (3)
Īpašības vārds
Īpašības vārdu deklinācijas


4. Lietvārdi:

1. deklinācija
1. un 2. deklinācija
2. deklinācija
2. un 3. deklinācija
4. un 5. deklinācija
Deklinācijas
Lietvārdu deklinācijas

3. deklinācija (1)
3. deklinācija (2)
3. deklinācija (3)
3. deklinācija (4)


5. Pievārdi:

Pievārdi (1)
Pievārdi (2)
Pievārdi (3)


6. Skaitļa vārdi:

Skaitļa vārdi (1)
Skaitļa vārdi (2)
Skaitļa vārdi (3)


7. Vietniekvārdi:

Vietniekvārdi (1)
Vietniekvārdi (2)
Vietniekvārdi (3)
Vietniekvārdi (4)