title 2.1. MĀCĪBU MATERIĀLI: ŠUMERU VALDNIEKU TEKSTI

title

LAGAŠAS VALDNIEKA EANNATUMA INTRONIZĀCIJAS TEKSTS ( ap XXV gs. p.m.ē. )

Ningirsu 1 Eannatuma sēklu ievadīja klēpī. Inanna 2 paņēma viņu uz rokām, vārdu “Eanna Inannas Ibgalam derīgais” 3 viņam deva. Dievietei Ninhursangai 4 uz ceļiem viņu uzsēdināja. Ninhursanga savu labo krūti viņam deva. Eannatums, kuru dzemdēja dievs Ningirsu, savu dievu Ningirsu iepriecināja. Ningirsu iedeva viņam zemes gabalu, piecus olektus viņam nomērīja. Piecus olektus – vienu zemes gabalu. Ningirsu ar lielu prieku viņam Lagašas valdniecību piešķira. Ningirsu teica: “Eanantums – tas, kam ir vara, sveša zeme viņam pieder” viņš teica. Eannatumam vārdu viņš noteica — “Eanna Inannas Ibgalam derīgais”.

LAGAŠAS VALDNIEKA ENMETENAS UZRAKSTI ( XXV gs. p.m.ē. vidus )

“Enmetena – Lagašas ensi, Eannatuma, Lagašas ensi dēls, veltīja mājokli dievam Ningirsu, Enlila kareivim, ar zeltu un sudrabu to viņš izgreznoja. Lielu mājokli Antasurrā, dievam Ningirsu viņš ir uzcēlis. Dārzus Ēšagā viņš ir iestādījis. Aku no akmens blokiem viņš ir uzcēlis. Tad viņa kalps Dudu, Ningirsu dieva priesteris, mūri Salu kanāla pusē ir uzcēlis… Dieva mājoklim viņš deva nosaukumu “Acs, kas paceļas pāri stepei”. Ostā kuģu piestātni Girsu pilsētā viņš ir uzcēlis un nosauca to “Dzīvo radību valdnieks”. Viņa dievs Šul –Utuls 5 viņa dzīvības dēļ, Ningirsu dēļ Eninnu svētajā mājoklī lai ierodas. Dievam Ningirsu – Enmetena, Lagašas ensi, Eannatuma, Lagašas ensi dēls, Ningirsu svētnīcu ir uzcēlis. Viņa dievs ir Šul – Utuls.
———————————————-
“Atgriešanos pie mātes viņš Lagašā sarīkoja. Māte atgriezās pie dēla, dēls atgriezās pie mātes. Atgriešanos pie mātes viņš sarīkoja, lai nebūtu jāmaksā graudā ar augļiem. 6 Dievam Lugalemušam mājokli Entemetena uzcēla, atgrieza to savā vietā. Urūkas dēliem, Larsas dēliem, Bad –Tibirsas 7 dēliem atgriešanos pie mātes viņš sarīkoja. Pie Inannas uz Urūku atgrieza, pie Utu uz Larsu atgrieza, pie Lugalemuša uz Bad – Tibirsu atgrieza…”

AKĀDAS VALDNIEKA ŠARUKENA ( SARGONA ) UZRAKSTS ( XXIV gs. p.m.ē. )

Es esmu Šarukens, īstais valdnieks, Akādas valdnieks,
Mana māte ir priesteriene, bet es viņu nepazinu.
Mana tēva brālis dzīvo kalnos,
Mana pilsēta – Acupiranu, kas atrodas Eifratas krastos.
Dzemdēja mani māte, priesteriene, dzemdēja mani slepeni.
Ielika viņa mani niedru kastē, un ieeju aiztaisīja ciet ar darvu.
Iemeta viņa mani upē, bet upe mani nav noslīcinājusi.
Pacēla upe mani un aiznesa pie Akkija, kas ūdeni nesa.
Akkijs, kas ūdeni nesa, izvilka mani, viņš pacēla mani,
Akkijs, kas ūdeni nesa, izaudzināja mani kā dēlu.
Akkijs, kas ūdeni nesa, padarīja mani par dārznieku.
Kad es biju dārznieks, iemīlēja mani Ištara, 8
Un piecdesmit četrus gadus es valdīju.
Pār melngalvju tautu 9 es valdīju,
Varenus kalnus ar vara cirvjiem es nolīdzināju,
Es uzkāpu augstajos kalnos,
Es pārvarēju zemos kalnus,
Jūras zemi 10 trīs reizes es aplencu.
Dilmunas zemi 11 es uzvarēju…
Uz Duranki 12 lielo pilsētu es aizgāju un tur es apmetos uz dzīvi,
…… izmainīja ……….
Kurš no valdniekiem, kas pacelsies vēlāk,
Kas valdīs pēc manis,
Lai valda viņš pār malngalvju tautu,
Lai varenus kalnus viņš nolīdzina ar vara cirvjiem,
Lai uzkāpj uz augstajiem kalniem,
Lai jūras zemi trīs reizes aplenc,
Lai Dilmunas zemi viņš uzvar….
Uz Duranki lai viņš aiziet, lai …
….. no manas pilsētas Akādas
………………………………………..

ISĪNAS VALDNIEKA IŠME DAGANA INTRONIZĀCIJAS UZRAKSTS ( ap XXII gs. p.m.ē. )

Enlils dievu valdnieks, varu par augšu un apakšu man piešķīra.
Pēc Nunamnira pavēles, pēc Enlila atvērtās mutes,
Ans 13 mani labvēlīgi uzrunāja.
Zizli un scepteri viņš man iedeva.
Dieviete Uraša mani nosēdināja sev uz ceļiem.
Ninlila 14 savā mirdzošā sirdī mani novietoja,
Lai uz daudzu dienu augstā troņa mani uzceltu,
Lai padarītu skaistu manas lozes kārtu,
Lai Enlila miesa priecātos par mani,
Lai Ekuru 15 es skatītu līdz pašam saulrietam,
Kiuru – lielo vietu man par likteni nolēma.
Enkijs, lielais Eredu valdnieks, 16
Īstu kroni man uzlika uz galvas,
Par visu, kam ir vārds, Tas, Kam Ir Septiņas Ausis man padomus deva.
Zuens, Enlila mīļotais dēls, pie valdniecības troņa visus ME 17 savāca,
Lai mans kronis ilgus gadus izstarotu gaismu!
Nusku, Enlila pārvaldnieks, valdniecības scepteri man iedeva…
Ninurta, Enlila varenais karavīrs,
Pēc Ninamnīra pavēles pie manis ieradās,
Enlila un Ninlilas skaisto vārdu viņš man teica,
Manas valdīšanas laiku viņš pagarināja.
Valdniecības tērpā viņš mani ietērpa – lai viņš ir mans palīgs!
Ekurā viņš man paklanījās – lai viņš ir manas valdniecības pavadonis!
Ar lielu vāli, ar to, kas kalnus satriec, viņš manu roku ar lielu spēku piepildīja!
Utu 18 ielika manā mutē taisnību, patieso vārdu man ielika mutē.
Lai es tiesātu tiesu, lai spriedumu teiktu, lai tautu pārvaldītu,
Lai patiesību godinātu,
Lai noziedzniekus noķertu, ļaundarus lai sodītu ar nāvi.
Lai mans brālis patiesību teiktu, lai viņš godinātu tēvu,
Lai nerunātu pretī vecākajai māsai, lai par māti viņš rūpētos,
Lai vājais neliektos stiprā priekšā…
Lai turīgais nedarītu pārestības, lai cilvēks nestrādātu algotu darbu cita cilvēka labā,
Lai es izravētu ļaunos un spītīgos, bet taisnīgos lai izaudzinātu,
Utu, Ningalas dēls, halaba man piešķīra.
Inanna – valdniece, kas piepilda Debesis un Zemi,
Pie sava vīra iesaucās, savā “čūskas jostā” viņa ir pilnību radījusi,
Savu dzīvības skatu uz mani meta,
Savu mirdzošo vaigu uz mani pacēla,
Mirdzošā gultā man parādījās,
Lai Hiparā daudzas dienas vadītu,
Lai valdīšanu ar valdniecību es savienotu, lai Eannā…
Lai Urukugā, kā mežonīgs vērsis es kratītu savu galvu,
Lai Kukabs manu briesmīgo skatu apsegtu, —
Svēto vārdu, nemainīgo vārdu viņa man ir teikusi.
Enkijs, Ninkijs, Enlils un Ninuls,
Anunnaki, 19 likteņu valdnieki,
Nippuras sargs, Ekura valdniece,
Lielie dievi, kas lemj likteņus,
Nelokāmu “lai notiek!” man ir teikuši.

Atsauces:

 1. Ningirsu – šumeru dievs – karotājs un dievs – zemkopis. Dievs – varonis.
 2. Inanna – šumeru auglības un mīlestības dieviete.
 3. “Eannam Inannas Ibgalam derīgais” – Eannatuma pilanais vārds. Tulkojumā nozīmē: “Eanna, kas ir Inannas templim derīgs”.
 4. Ninhursanga – Sumeru dieviete – māte, zemes un dabas spēka iemiesojums.
 5. Dievs Šul – Utuls – valdnieka personīgais dievs. Citos dokumentos viņa vārds nav sastopams.
 6. “lai nebūtu jāmaksā graudā ar augļiem” – šeit ir domāta parādu naturālā maksāšana ar procentiem.
 7. Urūka, Larsa, Bad – Tibirsa — pilsētu nosaukumi Lagašas tuvumā.
 8. Ištara – akādiešu un babiloniešu mīlestības un auglības dieviete, analogs šumeru Inannai.
 9. “Melngalvju tauta” – Divupes iedzīvotāju apzīmējums.
 10. “Jūras zeme” – Eifratas upes lejtece.
 11. “Dilmunas zeme” – Bahreinas sala Persijas līcī.
 12. “Duranki” – “debesu un zemes saikne” – tā tika devēta Nippura – šumeru un akadiešu svētā pilsēta, viņu augstākā dieva Enlila rezidence.
 13. Ans – vecākais šumeru dievs, debesu dievs. Enlils – viņa dēls, dievu vadonis.
 14. Ninlila – vēl viena šumeru dieviete – māte.
 15. Ekurs – galvena šumeru svētnīca Nippurā, veltīta dievam Anam.
 16. Enkijs – šumeru zemes dievs, viņa svētnīca atradās Eredu pilsētā.
 17. ME ( no d. vārda “būt”, “parādīties savā izskatā” ) – visu lietu garīgas būtības, lietu potences, pirms to realizācijas materiālajā pasaulē.
 18. Utu – šumeru saules dievs, tiesnesis un patiesības sargs.
 19. Anunnaki – dievu kategorijas apzīmējums.