title PRINCIPĀTA SISTĒMAS TRANSFORMĀCIJA IMPERATORA NERVAS LAIKĀ

title
senate

Pēc neilga pārtraukuma atgriežamies ar jaunu pētījumu seno laiku vesturē! Ar zināmām skumjām atvādamies no Senās Ēģiptes problēmjautājumiem un skaistules Hatšepsutes un piedavajam pievērst uzmanību Senās Romas tematikai, kas tiek analizēta maģistra darbā „Principāta sistēmas transformācija imperatora Nervas laikā”.

Darba autora — LU Vēstures un Filozofijas fakultātes maģistratūras absolventa Aleksandra Kovaļenko uzmanības centrā ir līdz šim maz pētīta tēma – Romas impērijas politiskās sistēmas (principāta) transformācija imperatora Nervas valdīšanas laikā (m.ē. 96. — 98.g.). Kā zināms, Nervas valdīšana ievadīja t.s. „piecu labo imperatoru periodu” (m.ē. 96. — 180.g.), kam bija raksturīga efektīva pārvaldes sistēmas funkcionēšana, iekšpolitiskā stabilitāte un harmonija valdnieku un elites attiecībās. Tātad tieši 96. — 98. gadā principāta sistēmas evolūcijā notika lūzumus, kas ļāva pārvarēt I gs. galvenās politiskās un ideoloģiskās pretrunas. Šajā pētījumā ir izanalizēti konkrētā lūzuma priekšnosacījumi, būtība, kā arī loma tālākajā principāta attīstībā.

Lejuplādēt darbu var šeit: Kovaļenko, A. Principāta sistēmas transformācija imperatora Nervas laikā. Rīga: LU, 2013.