title POLITISKĀS ĒTIKAS PROBLEMĀTIKA MARKA AURĒLIJA DARBĀ

title
Marca3

Laines Kalējas bakalaura darbā «Politiskās ētikas problemātika Marka Aurēlija darbā» tiek analizēts Marka Aurēlija sarakstītais filozofiskais sacerējums Ta eis heauton jeb „Pašam sev”, citur tulkots arī kā „Meditācijas”. Šāda analīze tiks saistīta ar Marka Aurēlija politisko darbību, un galvenais mērķis ir parādīt Marka Aurēlija politiskās darbības saskaņu vai nesaskaņu ar viņa filozofiju, kā arī attiecības starp Marka Aurēlija politiskajiem ideāliem, kā dabiskais likums, kosmopolītisms un cilvēku vienlīdzības idejas, un viņa imperatora profesionālo ētiku, kas nosaka valsts un tās pilsoņu interešu stādīšanu pirmajā vietā.

„Dubultās pilsonības” koncepts, kuru lieto gan stoiķi, gan Marks Aurēlijs, nosaka, ka var pastāvēt t.s. dubultā lojalitāte jeb var pastāvēt grūtības starp Marka Aurēlija imperatora lomas un viņa kā kosmopolis pilsoņa identitātes savienošanu, respektīvi grūtības pastāv, jo pastāv jautājums, kurai lomai dot priekšroku, un kuras lomas uzdotos pienākumus nepieciešams pildīt vispirms. Vēl viens bakalaura darba mērķis ir noskaidrot, kāpēc pastāv tik dažādi uzskati jautājumā par to, vai Marks Aurēlijs bija tik ideāls valdnieks, kā viņa stoiciskā filozofija ierosināja.

Bakalaura dara struktūra sastāv no trīs galvenajiem tematiem: dabiskā likuma teorija, kosmopolis ideja un varas ētikas jautājumi. Darba metode ir „Pašam sev” analīzes salīdzināšana ar citiem vēstures avotiem un vēstures un filozofijas literatūrā atrodamajiem dažādajiem viedokļiem.

Lejuplādēt darbu var šeit: Kalēja, L. Politiskās ētikas problemātika Marka Aurēlija darbā. Bakalaura darbs. LU: Rīga, 2011.