title POLITISKĀ KRITIKA ARISTOFĀNA KOMĒDIJĀS

title
greektheatre

Šoreiz mēs nolēmām vērst uzmanību darbam “Politiskā kritika Aristofāna komēdijās”, kuras autore – LU VFF absolvente Dace Ševčenko cenšas izpētīt Aristofāna komēdijās pausto demokrātijas un oligarhijas kritiku un atklāt Aristofāna politiskos uzskatus. Darbs sastāv no trijām pamatnodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīti Aristofāna laikmeta svarīgākie notikumi vēsturē un politikā, paša Aristofāna dzīves gājums un daiļrades specifika. Otrajā nodaļā aplūkoti Aristofāna uzskati par demokrātiju un atsevišķām tās daļām, pret kurām vērsta Aristofāna kritika. Trešajā nodaļā aplūkoti Aristofāna uzskati par oligarhiju, tās izpausmēm, un kritika, kura vērsta pret tendencēm, kuras pretnostatītas oligarhijai. Darba gaitā ir skaidri atklājies Aristofāna pret demokrātiju un tās izpausmēm Atēnu sabiedrībā kopumā negatīvais vērtējums, kas ļauj pieņemt, ka Aristofāns nebija demokrātijas piekritējs uz uzskatīja, ka pūļa varai Atēnās nav nākotnes.

Lejuplādēt darbu var šeit: Ševčenko, D. Politiskā kritika Aristofāna komēdijās. Rīga, LU, 2012.