title O ΦΙΛΌΠΟΛΙΣ: KAS IR PATRIOTISMS SENAJĀ GRIEĶIJĀ?

title

Šajā rakstā tiek analizēti seno grieķu priekšstati par patriotismu arhaikas un klasikas laikmetā. Par pamatu tiek ņemts vārds φιλόπολι un tā pielietojums Tukidīda Vēsturē. Šajā darbā Tukidīds rāda divus patriotisma veidus, kurus iemieso, no vienas puses, Perikla bēru runa par godu karā kritušajiem atēniešiem, bet, no otras puses, – Alkibiada runa Spartā. Gan Perikls, gan Alkibiads attiecina uz sevi vārdu ὁ φιλόπολις, taču viņu pārstāvētie patriotisma veidi radikāli atšķiras viens no otra. Avotu analīze rāda, ka tas patriotisms, kuru pārstāv Perikls un kas sludina polisas prioritāti pilsoņa dzīvē, ir attīstījies Grieķijā tikai pēc grieķu–persiešu kariem. Savukārt Alkibiada priekšstati par φιλόπολις sakņojas senajos aristokrātijas ideālos, kuri tika formulēti Homēra eposā un bija aktuāli arhaikas laikmetā.

Lejuplādēt rakstu var šeit: Tumans, H. Kas ir patriotisms Senajā Grieķijā?