title SKAIDRĪBAS UN NESKAIDRĪBAS DIALEKTIKA PLATONA DIALOGOS

title
280_10-drevnegrecheskix-pisatelej-4

LU Humanitāro zinātņu fakultātes absolventa Eduarda Skvirecka bakalaura darbs risina jautājumus par skaidrības izteikšanu caur neskaidrību un Platona saules metaforu kā filozofisku nepieciešamību pēc paliekošas neskaidrības, kas paplašina filozofijas diskursa robežas, pieļaujot metaforisku pieredzējumu kā ārpus-valodisku filozofijas elementu.

Darba mērķis ir noskaidrot un pierādīt, ka fundamentāla skaidrības un neskaidrības metaforisko attiecību pārvērtēšana caur dialektisku opozīciju Hērakleita valodas metaforiskajam lietojumam veido un nosaka filozofijas diskursa robežas Platona darbos.

Darba hipotēze paredz pierādīt, ka Platona metafora nav izvēlēta, lai netieši simbolizētu Labo vienkāršākai izpratnei, bet gan lai parādītu, ka Labais mums ir tverams nevis tiešā veidā, bet vienīgi tāpat kā to attēlo Platons — caur metaforu. Mērķa sasniegšanai tiek veikta Platona Valsts V-VII grāmatu un dialoga Kratils analīze, saattiecinot to ar Hērakleita fragmentu interpretāciju.

Lejuplādēt darbu var šeit: Skvireckis, E. Skaidrības un neskaidrības dialektika Platona dialogos. LU: Rīga, 2016.