title HELLĒŅU DIMENSIJA: RĪGAS 3. STARPTAUTISKĀS HELLĒNISTIKAS KONFERENCES MATERIĀLI

title
HD_3_attels

Latvija ir par mazu, lai šajā valstī būtu daudz hellēnistu, bet gana liela, lai novērtētu grieķu un Grieķijas stabilo lomu un vērtību Eiropas kultūrvides veidošanā, iekopšanā, attīstīšanā – lai novērtētu hellēņu dimensiju.

Tādēļ arī reizi četros gados Latvijas senākā un izcilākā universitāte saaicina kopā dažādu valstu speciālistus, lai dotu iespēju Latvijas humanitārajai videi kopā ar viņiem uzzināt un izzināt hellēņu dimensijas amplitūdu, vienkop ieraugot dažādus tās aspektus.

Šī grāmata turpina Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Klasiskās filoloģijas katedras un Hellēnistikas centra iedibināto tradīciju rīkot hellēnistiskas speciālistu kavdriennāles konferences un publicēt to materiālus – zinātnisko rakstu antoloģijas. Iepriekšējās izdotas 2003. un 2008. gadā, šī ir trešā.

Krājuma tematiskais spektrs hellēņu dimensijas izpētē ir izveidojies gana izvērsts: vēstures, valodniecības (arī valodu apguves un tulkošanas), literatūras un teātra zinātnes jautājumi atrod starpnozaru saikni gan ar tēlotājas mākslas, gan mitoloģijas, gan ekonomikas un sabiedrības procesu faktiem un iezīmēm. Hellēņu dimensija dažādos laikos un zemēs – šāds aptvērums liecina par pienesumu Eiropas kultūrvēsturiskajā ainā kopumā. Tādēļ arī šai dimensijai veltītās uzmanības nekad nebūs par daudz.

Šobrīd, iespējams, kā nekad agrāk ir svarīgi skatīt un ieraudzīt hellēņu pasauli dalāmi nedalāmu, ar jēdzienu «hellēņu pasaule» saprotot to diahrono vidi, kas plašākā vai šaurākā ziņā ietiecas arī citu nāciju kultūrās, dažāda biezuma triepieniem tur iezīmējot hellēņu dimensiju.

Laikā, kad humanitāro zinātņu loma uz citu zinību «taustāmo panākumu» fona sabiedrībā bieži piemirstas jeb to klātbūtne liekas pašsaprotama, līdz ar to it kā mazsvarīga, ir vērts atgādināt par avotiem, par saknēm – no tiem žuburojas Eiropas kopīgā kultūrkoka zari.

Paldies par atbalstu un radošu sadarbību Latvijas Universitāte Akadēmiskajam apgādam. Paldies arī Grieķijas Republikas vēstniecībai Latvijā par morālo atbalstu visos Latvijas Universitātes Hellēnistikas centra pasākumos.

Ilze Rūmniece

Lejuplādēt rakstu krājumu var šeit: Aleksejeva, B., Lāms, O., Rūmniece, I. (red.). HELLĒŅU DIMENSIJA. Rīgas 3. starptautiskās hellēnistikas konferences materiāli. Rīga: LU, 2012.