title METAFORA SENGRIEĶU MEDICĪNAS TEKSTOS: GALĒNS

title
Galenus

LU Humanitāro zinātņu fakultātes absolventes Ievas Fībigas maģistra darba Metafora sengrieķu medicīnas tekstos: Galēns mērķis bija pētīt metaforu un tās funkcijas sengrieķu ārsta Galēna medicīnas tekstos. Līdz šim nav veikti atsevišķi pētījumi par Galēna medicīnas tekstu valodu. Darbā metafora pētīta Galēna traktātā Par ēdienu spēju.

Darba teorētiskais pamats ir balstīts antīko teorētiķu definējumos par metaforu un mūsdienu zinātniskajā literatūrā par metaforu, tās fenomenu un funkcionēšanu zinātniskā tekstā, kā arī par sengrieķu medicīnu. Pētījuma prakstiskajā daļā sniegts ieskats traktāta saturā, analizētas un tematiski klasificētas metaforas un atklāta to funkcija.

Metafora nav tikai tēlainas valodas sastāvdaļa, tā ieņem stabilu vietu zinātniskā tekstā, un Galēna traktāts Par ēdienu spēju ir antīkās pasaules zinātnisks teksts. Tajā metafora palīdz izziņā, skaidrojot ēdienu īpašības, gremošanas sistēmas darbību un cilvēka ķermeņa uzbūvi.

Lejuplādēt darbu var šeit: Fībiga, I. Metafora sengrieķu medicīnas tekstos: Galēns. LU: Rīga, 2012.