title PAR MUMS

title
pythagoreims

Sākotnēji radās ideja izveidot vietni par antīko vēsturi, jo mēs abi esam tieši antīkie vēsturnieki. Mēs, tas ir: Harijs Tumans ( Dr. hist., LU Vēstures un filozofijas fakultātes (VFF) Asoc. Prof., seno laiku vēstures speciālists) – galvenais ( satura ) redaktors, un Aleksandrs Kovaļenko ( Mag. Hist. ) – tehniskais redaktors. Ķeroties pie darba, mēs sapratām, ka antīkā vēsture vien būs pārāk šauri, tādēļ nolēmām izveidot tādu vietni, kurā „zem viena jumta” tiktu apvienotas visas antīkās kultūras studijas latviešu valodā. Līdz ar to šajā vietnē tiek pārstāvētas trīs galvenās studiju nozares šajā jomā: antīkā vēsture, klasiskā filoloģija un antīkā filozofija.

Katru nodaļu vada attiecīgas nozares pārstāvji: seno laiku vēsturi – Dr. hist. Harijs Tumans, klasisko filoloģiju — Ilona Gorņeva (LU HZF lektora p.i.), un antīko filozofiju pārstāv Laura Bitiniece (LU VFF doktorante) un Māris Melbārdis (LU VFF maģistrants). Tematiskajā sadaļā ir redzamas četras galvenās tēmas: senie Austrumi, senā Grieķijā, senā Roma un antīkā filozofija, katra ar attiecīgu struktūru. Senie Austrumi pievienoti antīkajam blokam tādēļ, ka tie veido mācību bloku seno laiku vēstures kursā LU VFF. Šajā nodaļā mēs ceram uz sadarbību ar attiecīgā profila speciālistiem LU Humanitārajā fakultātē. Īsi sakot, mūsu koncepcija ir šāda: apkopot pēc iespējas visus svarīgākos un kvalitatīvākos tekstus latviešu valodā par antīko pasauli un tai radniecīgām tēmām.

Mūsu mērķi ir šādi:
1) sniegt informāciju par antīko pasauli visiem interesentiem vecumā no 6 līdz 100+ gadiem, neatkarīgi no dzimuma, aroda un amata;
2) sniegt palīdzību studējošajiem – tiem, kuriem studiju laikā nākas saskarties ar antīko pasauli, tātad gan studentiem, gan arī skolēniem. Šim nolūkam vietnē ir paredzēts ievietot arī pasniedzēju materiālus, kurus viņi izmanto savu mācību kursu veidošanā. Tātad visus interesentus laipni gaidām mūsu „mājā” un ceram uz sadarbību ar visiem tiem, kam ir ko piedāvāt mūsu kopējai zinību krātuvei.

Antiquitas.lv kolektīvs :)