title ROMAS ARMIJAS ATTĪSTĪBA MANIPULĀRĀS SISTĒMAS LAIKĀ

title
zama1

Draugi, apsveicam visus ar vasaras atnākšanu un steidzamies paziņot Jums patīkamu jaunumu. No šī brīža mūsu vietnes ietvaros līdztekus profesionālo zinātnieku rakstiem tiks publicēti arī studentu referāti, bakalaura un maģistra darbi, kas vēltīti antīkās kultūras un vēstures problēmu analīzei. Mēs ceram, ka konkrētā prakse radīs pamatu vairāku radošu un oriģinālu idēju popularizēšanai, mudinās jaunus cilvēkus turpināt savus pētījumus, kā arī palīdzēs veicināt sabiedrības interesi un izpratni par antīko pasauli, kurā meklējami mūsdienu Eiropas pirmsākumi. Un kā pirmo materiālu šajā kategorjā mēs nolēmām publicēt bakalaura darbu „Romas armijas attīstība manipulārās sistēmas laikā”, kuras autors ir Kristaps Dancis – jauns un talantīgs vēsturnieks, Latvijas Universitātes Vēstures un Filozofijas fakultātes absolvents. Kristapa darbs ļauj iepazīties ar izmaiņām Romas militārajā sfērā no 300. gada p.m.ē. līdz 107. gadam p.m.ē. – laika posmā, kad romiešu karaspēks izmantoja manipulāro takstisko formāciju, notika strauja Romas ekpansija un no mazas pilsētvalsts Itālijas pussalā tā ķluva par Vidusjūras reģiona noteicošo valsti.

Lejuplādēt darbu var šeit: Dancis, K. Romas armijas attīstība manipulārās sistēmas laikā. Rīga: LU, 2015.