title SOCIĀLPOLITISKĀS IDEJAS MILĀNAS AMBROZIJA UN JĀŅA HRIZOSTOMA DARBOS

title
Ambrose

LU Vēstures un Filozofijas fakultātes absolvents Kristaps Rāvičs savā brīnišķīgajā darbā «Sociālpolitiskās idejas Milānas Ambrozija un Jāņa Hrizostoma darbos» uzstādīja sev mērķi izpētīt un salīdzināt divu ievērojamu vēlā antīkā laikmeta bīskapu — Milānas Ambrozija un Jāņa Hrizostoma sociālās un politiskās idejas. Caur salīdzinājumu tiks dots padziļināts ieskats kristīgajā sociālajā un politiskajā domā laikā, kad antīkā politiskā doma lēnām transformējās kristīgajā un veidojās sabiedrības modelis un idejas, kas bija pamatā vēlākajai viduslaiku sabiedrībai un politiskajai domai. Darbā, ņemot vērā vēsturisko kontekstu, tiek salīdzinātas abu bīskapu darbos atrodamās vispārējās politiskās idejas par valsts nepieciešamību un izcelsmi, kā arī uzskati par sociālo problemātiku un Baznīcas – valsts attiecībām. Rezultātā tiek pārbaudīts, vai pieņēmums, ka jau šo bīskapu laikā bija vērojamas atšķirības Rietumu un Austrumu kristīgās baznīcas pārstāvju politiskajā domā, ir patiess.

Lejuplādēt darbu var šeit: Rāvičs, K. Sociālpolitiskās idejas Milānas Ambrozija un Jāņa Hrizostoma darbos. Bakalaura darbs. Rīga: LU, 2011.