title PROPAGANDA OKTAVIĀNA AUGUSTA VALDĪŠANAS LAIKĀ (27.g.pr.Kr. – 14.g.pēc Kr.)

title
augustus

Turpinām iesākto tradīciju un publicējam vēl vienu interesantu un daudzsološu pētījumu seno laiku vēsturē. Šoreiz tas ir ļoti kvalitatīvs bakalaura darbs „Propaganda Oktaviāna Augusta valdīšanas laikā (27.g.pr.Kr. – 14.g.pēc Kr.)”, kas pieder Latvijas Universitātes Vēstures un Filozofijas fakultātes studentes Ilzes Zīlmanes spalvai.

Kā var saprast no pētījuma nosaukuma, tas ir vēltīts pietiekami svarīgai un vienmēr aktuālai antīkās vēstures problēmai – imperatora Gaja Jūlija Cēzara Oktaviāna Augusta aktīvajiem un nepārprotami veiksmīgajiem centieniem radīt jaunu valsts ideoloģiju. Respektīvi, Zīlmanes kundzes darba uzmanības centrā atrodas Augusta propagandas „mašinērija”, kas palīdzēja viņam leģitimēt savu varu, ietekmēt sabiedrības uzskatus un līdz ar to stabilizēt viņa veidoto politisko sistēmu – principātu.

Lejuplādēt darbu var šeit: Zīlmane, I. Propaganda Oktaviāna Augusta valdīšanas laikā (27.g.pr.Kr. – 14.g.pēc Kr.). Rīga: LU, 2015.