title SENĀS ROMAS PILSOŅU KARI KĀ CĒZARA UN POMPEJA KONFLIKTS – PERSONĪGIE, POLITISKIE UN MILITĀRIE ASPEKTI

title
caesar

Latvijas Universitātes Vēstures un Filozofijas fakultātes absolvente Marta Elīna Martinsone savā bakalaura darbā «Senās Romas pilsoņu kari kā Cēzara un Pompeja konflikts – personīgie, politiskie un militārie aspekti» piedāvā aplūkot Romas pilsoņu karus no pietiekami neparasta un intriģējoša skatu punkta. Proti, autore analīzē pilsoņu karus ne tikai kā politisku vai militāru sadursmi, kas bija vērsta uz republikas saglabāšanu vai gāšanu, bet arī kā divu spēcīgu personību – Gaja Jūlija Cezāra un Gneja Pompeja Lielā konfliktu, kura ietvaros pretinieki nespēja sadalīt varu un ietekmi Romā. Rūpīgi izvērtējot visas pieejamās liecības, izskatot situāciju Romā pirms un Pilsoņu kara laikā, kā arī salīdzinot Pompeja un Cēzara politisko un militāro rīcību, Martinsones kundze nāca pie secinājuma, ka par galveno Cēzara uzvaras priekšnoteikumu kļuva viņa kā personības pārākums.

Lejuplādēt darbu var šeit: Martinsone, M.E. Senās Romas pilsoņu kari kā Cēzara un Pompeja konflikts – personīgie, politiskie un militārie aspekti. Bakalaura darbs. Rīga: LU, 2008.