title INSTRUKCIJA LATĪŅU VALODAS KURSA APGŪŠANAI NEKLĀTIENES NODAĻAS STUDENTIEM

title

Seno valodu apgūšana prasa lielu patstāvīgu darbu. Arī latīņu valodas pamatus ir iespējams apgūt pilnīgi patstāvīgi. Šeit tiek sniegti nepieciešamie paskaidrojumi.

 1. Apmācības pamatā tiek izmantota mācību grāmata: L. Čerfasa, T. Fomina, P. Zicāns Latīņu valoda. Rīga, 1974. Kā papildus līdzekli var izmantot jebkuru citu latīņu valodas mācību grāmatu.
 2. Darba princips ir sekojošs: neklātienes students patstāvīgi apgūst nepieciešamo gramatikas vielu un izpilda attiecīgus mājasdarbus, nosūtot tos pasniedzējam uz e-pastu: harijs.tumans@lu.lv
 3. Darba plāns atrodams šajā saitē, failā „Latīņu valoda”.
 4. Darba metode:
  • Mapē „Teksti” jāatrod failu „TekstiWorda Izlabotie” ( tajā vēl ir iespējamas drukas kļūdas, tādēļ šajā mapē var atrast tos pašus tekstus ieskenētus citā formātā; tādā veidā ir iespējams pārliecināties, vai tekstā nav ieviesusies kāda kļūda ). Failā ir apkopoti teksti, kuri studentam ir jāiztulko semestra laikā. Jāsāk ar pirmo tekstu un jāturpina augošā secībā. Neklātienes nodaļas studentiem jāizpilda uzdevumi par pirmajām 12 tēmām;
  • Pirms katra teksta ir norādīta gramatikas viela, kas ir jāapgūst pirms tulkošanas, tāpat ir jāizlasa arī visi metodiskie norādījumi. Attiecīga gramatikas viela ir atrodama šajā saitē attiecīgās mapēs. Gadījumā, ja kāda no tēmām šeit pārstāvēta nepilnīgi, var lietot jebkuru latīņu valodas mācību grāmatu – jāatrod attiecīgā tēma pēc nosaukuma, jāizlasa un jāizpilda mājasdarbs. Vārdnīca arī ir atrodama šajā saitē, bet ērtāk ir lietot šīs pašas mācību grāmatas vārdnīcu ( grāmatas beigās );
 5. Izpildīts mājasdarbs nozīmē, ka ir izpildīti šādi uzdevumi:
  • Jāuzraksta katrs teikums latīniski un tūlīt aiz tā teikuma tulkojums latviski. Katrā teikumā ir jāveic gramatikas analīze: katram vārdam jānorāda leksiskā nozīme ( latviskais tulkojums ) un gramatiskā forma ( locījums, dzimte, skaitlis – lietvārdiem, vietniekvārdiem, īpašības vārdiem; laiks, kārta (darāmā; ciešamā ), izteiksme, persona un skaitlis darbības vārdiem ); var izlaist tos vārdus, kas atkārtojas teksta ietvaros.
  • jāiemācās no galvas tie latīņu teicieni, kas ir apkopoti attiecīgajā failā.
 6. Semestra beigās ir paredzēts pārbaudījums, kura ietvaros katram studentam auditorijā būs jāiztulko daži teikumi no latīņu valodas, veicot arī gramatikas analīzi. Pārbaudījuma laikā ir atļauts izmantot mācību grāmatas, tabulas un vārdnīcas. Nav atļauts izmantot tikai savas piezīmes. Eksāmena laikā katram studentam būs jāspēj pārtulkot no latviešu valodas uz latīņu valodu divus teicienus no tiem, kuri ir iekļauti sarakstā.
 7. Lai atvieglotu dzīvi piedāvāju vienkāršāku eksāmenu kārtošanas kārtību:
  • tie, kas izpildīs ( kārtīgi! ) visus mājas darbus, saņems atzīmi automātiski
  • tiem, kas izpildīs slikti, vai neizpildīs visu, būs jāierodas uz eksāmenu kopā ar klātienes nodaļas studentiem. Tas nozīmē, ka eksāmenā laikā būs jātulko teikumi, kā arī, jāpasaka no galvas trīs spārnotie teicieni ( no tiem, kas atrodami attiecīgā mapē ) un „Gaudeamus igitur”

Novēlu Jums veiksmi un uz tikšanos!

Cieņā,

Harijs Tumans