title GAUDEAMUS IGITUR

title

Gaudeamus igitur

Juvenes dum sumus.
Post jucundam juventutem
Post molestam senectutem
Nos habebit humus.

Ubi sunt qui ante nos

In mundo fuere?
Vadite ad superos
Transite in inferos
Hos si vis videre.

Vita nostra brevis est

Brevi finietur.
Venit mors velociter
Rapit nos atrociter
Nemini parcetur

Vivat academia!

Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet
Vivant membra quaelibet
Semper sint in flore.

Vivant omnes virgines

Faciles, formosae.
Vivant et mulieres
Tenerae amabiles
Bonae laboriosae.

Vivat et respublica

et qui illam regit.
Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas
Quae nos hic protegit

Pereat tristitia,

Pereant osores.
Pereat diabolus,
Quivis antiburschius
Atque irrisores.

 

Gavilēsim vēl arvien,

Jauni cik vēl esam,
Līdz ar jauko jaunību,
Līdz ar skaudro vecumu,
Piederēsim zemei.

Kur ir tie, kas iepriekš mums

Pasaulē šeit nāca?
Uzkāpiet uz debesīm,

Nokāpiet uz pazemi

Ja jūs viņus redzēt gribiet[1]

Dzīve mūsu īsa ir,

Īsi viņa beigsies.
Nāks jau nāve drīzi šurp,
Paņems mūs it visus turp,
Nežēlos neviena.

Sveicam akadēmiju,

Sveicam profesorus,
Sveicam katru savējo,
Sveicam visus savējos
Tie lai zied un zaļo!

Sveicam visas jaunavas

Mīlīgas un daiļas,
Sveicam arī māmuļas,
Laipnīgas un tīkamas,
Mundras katrā darbā

Sveicam mūsu brīvvalsti,

Un kas tajā valda,
Sveicam visus pilsoņus,
Un mecenātus devīgos,
Kas mums atbalstot palīdz

Nost mēs saucam skumībai,

Nost mēs saucam skauģiem,
Nost mēs saucam nelabam,
Katram mūsu naidniekam,
Izsmējējiem visiem!

 

Gaudeamus

[1] Šajā vietā tulkojums ir labots.