title EKSĀMENA JAUTĀJUMI SENO LAIKU VĒSTURĒ

title

VISPIRMS – INFORMĀCIJA PĀRDOMĀM:
https://blogi.lu.lv/harijs/2021/08/16/par-anonimam-anketam-un-varda-brivibu
http://blogi.lu.lv/harijs/2014/08/26/par-anktesanu/

Elektroniskas grāmatas par seno laiku vēsturi un kultūru var atrast šeit: http://home.lu.lv/~harijs/Macibu_materiali/gramatas/

SENO AUSTRUMU VĒSTURE:

 1. Lineārais un cikliskais priekšstati par laiku un vēsturi: to izcelsme, būtība, sekas.
 2. Senie Austrumi un senie Rietumi: kopīgais un atšķirīgais.
 3. Valsts un civilizācijas izveide senajos Austrumos: cēloņi, procesi, būtība.
 4. Vienvaldības fenomens senajā pasaulē.
 5. Šumeru valstu politiskā, sociālā un ekonomiskā organizācija.
 6. Šumeru vēsture no pirmsākumiem līdz III Ūras dinastijas beigām.
 7. Vecā Babilonija: valsts politiskā un sociālā uzbūve, vēsturiskais liktenis. Hammurapi likumi.
 8. Jaunā Babilonija: valsts politiskā un sociālā uzbūve, ekonomika un vēsturiskais liktenis.
 9. Hettu valsts: vēsture, politiskā un sociāla uzbūve.
 10. Senā Asīrija: vēsture, politiskā un sociāla uzbūve.
 11. Senā Kānaāna: tautas un valstis, vēsture. Senās Feniķijas fenomens.
 12. Izraēlas tautas vēsture no pirmsākumiem līdz Babilonijas trimdai. Sabiedrības evolūcija, valstiskums.
 13. Izraēlas tautas vēsture no Babilonijas trimdas līdz Jeruzalemes krišanai 70g. Valsts un sabiedrības attīstība.
 14. Senās Ēģiptes valstiskums: faraona vara un sabiedrība. Piramīdu fenomens.
 15. Senās Ēģiptes vēstures galvenie posmi: valstiskuma un sabiedrības evolūcija no Senās valsts līdz Ptolemaju dinastijai.
 16. Senā Irāna III – I gt. p.m.ē.: kultūras un valstis. Persijas valsts: izveide, politiskā organizācija, uzplaukums un noriets.
 17. Harapas civilizācija senajā Indijā un tās vēsturiskais liktenis. Seno āriešu ienākšana un vēdiskais periods Indijas vēsturē. Seno āriešu sabiedrība un vēdas.
 18. Senā Indija no Maurju impērijas līdz Guptu impērijai. Sabiedrības organizācija varnu sistēmā un valstiskās formas.
 19. Senā Ķīna Šanu (Shang dynasty) un Džou (Dzou dinasty) dinastiju laikā: valsts sociālā un politiskā uzbūve. “Karojošo valstu” laikmeta krīze un izejas meklējumi.
 20. Cinšihuandi ( Qin Shi Huang ) un Ciņu impērijas dibināšana ( Qin dynasty). Ciņu impērijas krišana. Haņu dinastijas impērija ( Han dynasty). Konfūcisms kā valsts reliģija senajā Ķīnā.

Literatūra:

 1. V. Avdievs. Seno Austrumu vēsture. Rīga, 1978.
 2. A.Mūrnieks. Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē. – 1.daļa: Aizvēsture, Austrumu civilizācijas. – Rīga, 1990.
 3. J.Veinbergs. Piramīdu un zikurātu ēnā. – Rīga, 1988.
 4. Cambridge Ancient History. – Vol.1-3. – 1928-1933.
 5. Ch. Guignebert. The Jewish World in the time of Jesus. New York, 1998.
 6. L. Delaporte. Mesopotamia: the Babilonan and Assirian Civilization. London, 1998.
 7. W. Durant. Our Oriental Heritage: A History of Civilization in Egypt and Near East. New York, 1998.
 8. N. – Ch. Grimal. A History of Ancient Egypt. Offord, 1997.
 9. E. C. D. Hunter. First Civilizacions. London, 1994.
 10. S. Kramer. The Sumerians. Chicago, 1963.
 11. E.Meyer. Geschichte des Altertums. – Bd.1-3. – Berlin, 1925-1937.
 12. A. Moret. The Nil and Egypten Civilization. New York, 1998.
 13. W. Ziehr. The Ancient World: From Ur to Mecca. London, 1982.
 14. В.Авдиев. История древнего Востока. – Москва, 1954.
 15. Г.Бонгард-Левин. Индия в древности. – Москва, 1985.
 16. И. П. Вейнберг. Введение в Танах. т. 1. Москва, 2000.
 17. Р. Герни. Хетты. Москва, 1987.
 18. В. Емельянов. Древний Шумер. Спб., 2001.
 19. К. Жак. Египет великих фараонов. Москва. 1992.
 20. История древнего Востока. – Ч.1-2. – Москва, 1988.
 21. История древнего мира. – Т.1-3. – Москва, 1989.
 22. История древнего мира. Древний Восток. т. 1 – 2. изд. Аст. Москва, 1999 — 2000.
 23. Э. Кленгель – Брандт. Древний Вавилон. Смоленск, 2001.
 24. С. Крамер. Шумеры. Москва, 2002.
 25. И. Кравцова. История культуры Китая.Спб., 1999.
 26. Дж. Мелларт. Древнейшие цивилизации древнего Востока. Москва, 1982.
 27. А.Оппенхейм. Древняя Месопотамия. – Москва, 1989.
 28. Ю. Перепелкин. История древнего Египта. Спб., 2000.
 29. П. Сапронов. Культурология. Спб., 1998.
 30. Хрестоматия по истории древнего Востока. – Москва, 1980.

SENĀS GRIEĶIJĀS VĒSTURE:

 1. Senās Grieķijas dabvide un ģeopolitisks stāvoklis. Neolītiskās kultūras Grieķijā un Egejas jūras baseinā.
 2. Senās Krētas civilizācija: vēsture, būtība, specifika.
 3. Seno Mikēnu civilizācija: vēsture, būtība, specifika.
 4. Sabiedrība Homēra eposa atspoguļojumā: tās politiskā un sociālā organizācija un valdošas vērtības.
 5. “Tumšie gadsimti senās Grieķijas vēsturē. “Grieķu renesanse” un tās būtība.
 6. Grieķija arhaikas laikmetā: ekonomika, sabiedrība, politika.
 7. Atēnu valsts attīstība VIII – VI gs. p.m.ē. Solona reformas.
 8. Atēnu tirānija. Kleistēna reformas.
 9. Tirānijas fenomens arhaikas laikmeta Grieķijā: cēloņi, būtība, nozīme.
 10. Lielās grieķu kolonizācijas fenomens: cēloņi, būtība, nozīme.
 11. Sengrieķu polisas fenomens: izcelsme, pastāvēšanas pamatprincipi, vēsturiskā nozīme.
 12. Grieķu – persiešu kari: cēloņi, norise, sekas.
 13. Atēnu demokrātijas izveide.
 14. Atēnu demokrātija: sociālā, politiskā un ekonomiskā sistēma.
 15. Senā Sparta: sociālā, politiskā un ekonomiskā sistēma.
 16. Peloponesas karš: cēloņi, iegansti, gaita un sekas.
 17. Cīņa par hegemoniju Grieķijā IV gs. p.m.ē. ( 404. – 338. g.p.m.ē. ).
 18. Polisas krīze: cēloņi, izpausmes, sekas.
 19. Aleksandrs Lielais un viņa iekarojumi.
 20. Hellēnistiskās valstis Austrumos: izveide, politiskā uzbūve un vēsturiskie likteņi.

Literatūra:

 1. Senās Grieķijas vēsture. R.,1979.
 2. A.Rubenis. Senās Grieķijas kultūra. R.,1994.
 3. I.Bleicken. Die athenische Demokratie. Padeborn,1985.
 4. H.Bengtson. Griechische Geschichte. München,1977.
 5. J. Bury. A History of Greece to the Death of Alexander the Great. L., 1978.
 6. W.Dalheim. Die Antike. Griechenland und Rom. Stuttgart,1994.
 7. V.Ehrenberg. Der Staat der Griechen. Leipzig,1958.
 8. V.Ehrenberg. From Solon to Socrates. Greek History and Civilization during the 6th and 5th Centuries BC. London,1973.
 9. M.Finley. The World of Odysseus. London,1977.
 10. N.G.L.Hammond. A History of Greece to 322 BC. Oxford,1986.
 11. M.Hansen. The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Oxford,1991.
 12. L.H.Jeffery. Archaic Greece. The City-States. C. 700-500 BC. London,1976.
 13. A. Powell. Athens and Sparta. N. Y. 1993.
 14. K.-W. Welwei. Die griechische Polis. Stuttgart,1883.
 15. K.-W.Welwei. Athen. Darmstadt,1882.
 16. Ю.Андреев. Раннегреческий полис. Л.,1988.
 17. Античная Греция. Т.1-2. М.,1983.
 18. Античный полис. Л.,1979.
 19. А.Бартонек. Златообильные Микены. М.,1991.
 20. А.Боннар. Греческая цивилизация. Т.1-3. М.,1992.
 21. М. Грант. Греческий мир в доклассическую эпоху. М., 1998.
 22. Е.Голубуова. Эллинизм: экономика, политика, культура. М.,1990.
 23. А.Зайцев. Культурный переворот в древней Греции 8-5 вв. до н.э. Л.,1986 / Спб., 2001.
 24. К.Куманецкий. История культуры древней Греции и Рима. М.,1990.
 25. П.Левек. Эллинистический мир. М.,1989.
 26. В. Сергеев. История древней Греции. Спб., 2002.
 27. Э.Фролов. Рождение греческого полиса. Л.,1988.
 28. Э.Фролов. Факел Прометея. Л.,1991.
 29. В.Яйленко. Архаическая Греция и Ближний Восток. М.,1990.

SENĀS ROMAS VĒSTURE:

 1. Romas leģenda: no Eneja līdz Romas dibināšanai. Leģendas nozīme Romas valsts ideoloģijas izveidē.
 2. Romas septiņi ķēniņi: mīti un vēsture. Romiešu ģimenes modelis un galvenās pilsoņu vērtības.
 3. Romas valsts ķēniņu laikos: politiskā uzbūve, sociālā organizācija un ekonomiskā sistēma.
 4. Servija Tullija reformas Romā.
 5. Ķēniņu varas krišana un republikas dibināšana. Agrās republikas vēsture: kari, patriciešu un plebeju cīņa.
 6. Romas republikās politiskā sistēma: valsts institūcijas un to funkcijas.
 7. Itālijas iekarošana un Romas federācija. Pilsoņu tiesības un to nozīme federācijas izveidē.
 8. Pūniešu kari: cēloņi, norise, sekas.
 9. Romas valsts un sabiedrības transformācija II – I gs. p.m.ē.
 10. Brāļu Grakhu reformas: vēsture, norise, sekas.
 11. Gaja Marija reforma: cēloņi, būtība, sekas. Romiešu armija: organizācija, specifika un nozīme valsts dzīvē.
 12. Gajs Marijs un Sulla. Sullas diktatūra: cēloņi, vēsture, nozīme.
 13. Optimātu un populāru cīņas. Gnejs Pompejs un Marks Krass. Sertorija sacelšanās Spānijā. Spartaka sacelšanās Itālijā.
 14. Sabiedroto karš un tā sekas. Romas polisas krīze un tās iznākums. Romas ceļš uz vienvaldību.
 15. Jūlijs Cēzars: ceļš pie varas, diktatūra, nāve.
 16. Principāta sistēma: izveide, politiskā uzbūve, būtība un vēsturiskā nozīme.
 17. Romas imperiālisms un romanizācijas fenomens. Impērijas pārvaldes organizācija.
 18. Romas impērijas krīze III gs. Diokletiāna reformas un domināta sistēmas izveide. Domināta būtība.
 19. Romas impērija un kristietība. Kristiešu vajāšanas un to beigas. Konstantīns Lielais un Milānas edikts.
 20. Romas impērijas bojāeja: cēloņi, norise, sekas.

Literatūra:

 1. Senās Romas vēsture. R.,1984.
 2. A.Rubenis. Senās Romas kultūra. R.,1995.
 3. I.Bleicken. Geschichte der römischen Republik. Stuttgart,1992.
 4. K.Christ. Geschichte der römischen Kaiserzeit.
 5. K. Christ. Krise und Untergang ger römischen Republik Darmstadt, 1993.
 6. M. Cary / H. Scullard. A History of Rome. Hong Kong, 1994.
 7. T.Cornell. The Beginnings of Rome. London,1995.
 8. W.Dalheim. Die Antike. Griechenland un Rom. Stuttgart,1984.
 9. G.Daniel. Republican Rome. London,1996.
 10. A.Heuss. Römische Geschichte. Braunschweig,1971.
 11. A.Jones. A History of Rome through the 5th Century, 1-2 Vol. London, 1968/1970.
 12. A. Lintott. Imperium Romanum. Politics and Administration. L., 1993.
 13. R. Syme. The Roman Revolution. L., 1984.
 14. I.Vogt. Die römische Republik. München,1973.
 15. М. Грант. Крушение римской империи. М., 1998.
 16. В.Дуров. Юлий Цезарь. Л.,1991.
 17. С.Ковалёв. История Рима. М.,1985.
 18. Культура древнего Рима. Т. 1 – 2. М., 1985.
 19. К.Куманецкий. История культуры древней Греции и Рима. М.,1990.
 20. И.Маяк. Рим первых царей. Генезис римского полиса. М.,1983.
 21. И.Маяк. Римляне ранней республики. М.,1993.
 22. Н.Машкин. Принципат Августа. М.,1949.
 23. С.Уколова. Поздний Рим. М.,1992.
 24. С.Утченко. Кризис и падение римской республики. М.,1965.
 25. С.Утченко. Цицерон и его время. М.,1986.
 26. Е.Фёдорова. Императорский Рим в лицах. М.,1979.
 27. И.Шифман. Цезарь Август. Л.,1980.