title GAJA KORNĒLIJA TACITA «ĢERMĀNIJA»

title
tacitus

Mums ir paveicies, ka dzīvojam tik atsaucīgā valstī kā Latvija, jo bez atsaucīgiem cilvēkiem šīs grāmatas izdošana nebūtu iespējama. Grāmatas izdevējs ir Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība. Ideja atkārtoti izdot Tacita „Ģermāniju” radās pirms diviem gadiem, un jau toreiz nebija šaubu, ka izdevumam ir jābūt Jāņa Endzelīna tulkojumā.

Pirmo reizi „Ģermānija” tika izdota 1938. gadā grāmatu apgādniecībā „A. Gulbis” Rīgā, un ir pagājis labs laiks, lai šo izdevumu varētu iegādāties vien antikvariātos vai saņemt mantojumā no vecākiem. Turklāt laiks, kas ir pagājis kopš pirmā izdevuma, ir ienesis izmaiņas vēstures skatījumā un valodas pielietojumā, tamdēļ šis izdevums kļuvis par nozīmīgu avotu gan vēsturiskā, gan valodniecības ziņā. Tas ir labs iemesls, lai grāmata vēlreiz nonāktu pie lasītājiem.

Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība sirsnīgi pateicas Imantam Zemzarim, ar kura atļauju tiek pārpublicēts viņa vectēva Jāņa Endzelīna tulkojums, kā arī valodnieka mazmazdēlam Ingmaram Zemzarim, kurš uzrakstīja priekšvārdu no Endzelīna dzimtas puses. Biedrība izsaka pateicību profesorei Janīnai Kursītei – Pakulei un profesoram Harijam Tumanam par zinātnisko komentāru sagatavošanu.

Andris Tihomirovs
Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrības valdes priekšsēdētājs

Lejuplādēt grāmatu var šeit: Gajs Kornēlijs Tacits. Ģermānija (Jāņa Endzelīna tulkojumā). Rīga: Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība, 2012.