title TRIUMFA ARKAS TĒMA RĪGAS ARHITEKTŪRĀ

title

Raksts ir veltīts triumfa arkas formu izpētei Rīgas arhitektūrā. Rakstā sniegts īss ieskats triumfa arkas vēsturē un analizēti līdz mūsu dienām saglabājušies arhitektūras pieminekļi, kuru veidolā ir izmantotas triumfa arkas formas. Lai gan ir zināms, ka Rīgā 18.–19. gs. laikā tika uzceltas vairākas triumfa arkas, no kurām saglabājusies ir tikai viena jeb t.s. Aleksandra vārti, šeit parādīts, ka triumfa arkas ideja tika izmantota vairākos gadījumos jau 17. gs. beigās, kā … Lasīt tālāk