title 7. MĀCĪBU MATERIĀLI: «PAR HATŠEPSUTES INTRONIZĀCIJU»

title

Šie teksti ir uzraksti uz valdnieces Hatšepsutes ( ap 1525 – 1504 p.m.ē. ) kapu svētnīcas Dejr el Bahrī. Tie ir gan stāsti par viņas piedzimšanu un valdnieka varas iegūšanu, gan rituālās formulas, kopā ar reljefiem, kas ilustrē teikto.

[ Hatšepsutes piedzimšana ]

[ Reljefs: Amons paziņo dieviem par jauna “valdnieka” piedzimšanu, kuram tiks iedota vara valstī. ]

[ Amona vārdi dieviem ]

“Lūk, es esmu iemīlējis sievu, ko pats esmu izvēlējis, Augšējas un Lejas Ēģiptes valdnieka Maatkara 1 māti, tā valdnieka, kuram ir dzīvība, Hnumit – Amon Hatšepsut… Es būšu viņas miesas sargs, kas paaugstina viņu starp… Lūk, es iedevu viņai Ēģiptes zemes, svešas zemes visas… Viņa valdīs par visiem, kas dzīvo… visi … Apvienoju es Abas Zemes viņas dēļ labklājībā… Viņa cels jūsu svētnīcas… viņa iesvētīs jūsu namus, padarīs patstāvīgus jūsu ziedojumus, padarīs plaukstošus jūsu altārus. Padariet bagātīgus tos ūdeņus, kas ir debesīs 2 viņas laikā, padariet lielus upes plūdus viņas laikā, nodrošiniet dzīvības, pārtīcības un labklājības aizsardzību… viņas dzīve … Ja kas teiks ko sliktu par viņas majestātes vārdu, tad es darīšu tā, ka viņš mirs tūlīt.

[ Dievu atbilde ]

Mēs esam atnākuši, mēs nodrošinājām aizsardzību viņas dzīvībai, pārticībai un labklājībai… ( lai ? ) celtu viņa pieminekļus skaistus šajā zemē.

[ Reljefs: Amons caur Totu 3 iegūst ziņas par Jahmes, Hatšepsūtes māti ]

[ Amona rīkojums Totam ]

Dodies tagad uz Ipesutu, slepeno vietu, sameklē šīs jaunietes vārdu, tajā laikā, kad es būšu debesu ūdeņos, lielajā atrašanas vietā. Tātad, devās Tots tajā dienā. [ ? ] ….

[ Tota abilde ]

Tā jauniete, par kuru Tu teici… ( viņas vīrs ) ir vecis ( ? ). Jahmes 4 ir viņas vārds, viņa ir skaistāka par ikvienu sievu, kas ir šajā zemē līdz pat tās malām. Viņa ir Augšējas un Lejas Ēģiptes valdnieka Aaheperkara 5 sieva, kam ir dota dzīvība mūžīgi, ( no tā laika, kad ) viņa majestāte bija vēl tikai mantinieks, Kaut nu izietu ( viņa ? ) … viņas vārds…

[ Reljefs:Tots atved Amonu, kurš pieņēma valdnieka Tutmosa I izskatu, pie valdnieces Jahmes ]

Skaistā dieva, Abu Zemju troņu valdnieka, Amona 6 runas teikšana . Padarīja viņš savu tēlu par Augšējas un Lejas Ēģiptes valdnieka Aahepkara valdnieka tēlu. Atrada viņš viņu viņas atpūtas brīdī, kad viņa atradās pils skaistumos. Pamodās viņa no dieva skaistas smaržas un iesmējās viņa majestātes priekšā. Tad viņš pietuvojās viņai tūlīt, sajūta viņš sevī velmi uz viņu, pievērsa viņš viņai savu sirdi. Viņš ļāva, lai viņa ieraudzītu viņu dieva izskatā, pēc tam, kad viņš iegāja pie viņas. Priecīga ir viņa, kad redz viņa skaistumu; viņa mīlestība, tā iekļūst viņas miesā, kuru piepilda dieva smarža, visi viņa aromāti, kā Puntas smarža.

[ Reljefs: Amons iegūst valdnieci un pareģo viņas bērnam, ko viņa dzemdēs, valdnieka varu ]

[ Paskaidrojošs uzraksts zem reljefa ]

…liela… mīlestībā un daiļumā. Darīja viņa majestāte ar viņu visu, ko viņš vēlējās. Darīja viņa, ka viņš līksmojās tā dēļ. Skūpstīja viņa viņu…

[ Dievišķā pāra vārdi ]

Valdnieka sievas un valdnieka mātes Jahmes runas teikšana viņa majestātes, skaistā dieva Amona, Abu Zemju troņu valdnieka Amona priekšā: Mans kungs! Cik liels ir tavs spēks! Lieliski ir ieraudzīt tavu ķermeni. Tu savienoji manu majestāti ar savu labestību. Tavs mitrums ir katrā manā loceklī. Pēc tam darīja viņa majestāte visu, ko viņš vēlējās, kopā ar viņu.

Skaistā dieva, Abu Zemju troņu valdnieka, Amona runas teikšana viņas priekšā: Hnumit – Amon – Hatšepsut, 7 patiesi tas ir manas meitas vārds, ko es devu viņai tavās miesās esot, tas ir teiciens, kas nāca no tavas mutes. Pildīs viņa šo svētīgo pienākumu šajā zemē līdz pat tās malām. Mans spēks — ir viņai, mana varenība – ir viņai, mans gods, ko es saņemu – ir viņai, mans kronis – ir viņai. Viņa valdīs Abās Zemēs, valdīs viņa par visiem, kas dzīvo… līdz debesu apļa malai… spožuma valdnieks… viņas dēļ debesu apļa robežās. Apvienoju es viņai Abas Zemes viņa visos vārdos, Hora 8 tronī dzīvojošiem. Es sargāšu viņas labklājību katru dienu, kopā ar dievu, kas atrodas savā laikā ( ? )

[ Reljefs: Amons runā ar Hnumu, 9 kuram ir jārada ieņemtais bērns ]

[ Amona vārdi ]

Radi man manu mīļoto meitu, ko esmu ieņēmis..

[ Hnuma vārdi ]

Hnuma runas teikšana: Es radīju tev tavu meitu šo Maatkara dzīvībai, labklājībai, viņas miesas veselībai, ziedojumiem, godināšanai, mīlestībai, dažādām skaistām lietām. Ir atšķirīgs viņas izskats no dievu izskata, viņas Augšejās un Lejas Ēģiptes lielajā valdnieces amatā…

[ Reljefs: Hnums rada bērnu un viņa dvēseli ( Ka ) uz podnieka trauka; tajā pat laikā viņa sieva Hekete apvelta bērnu ar dzīvību ]

……………………..

[ Uzraksts zem valdnieces attēla ]

Tā, kas pārvalda Dienvidus un Ziemeļus, Augšējas un Lejas Ēģiptes valdnieka māte… valdnieka sieva, lielā Jahmes, lai top viņa dzīva, stipra, labklājīga, lai viņas sirds prieks ir mūžīgs.

……………………….

[ Reljefs: Hatšepsutes piedzimšana Amona un Meshenetas 10 klātbūtnē ]

Dieves Meshenetes runas teikšana: Ir dots bērns kā Augšējas un Lejas Ēģiptes, Dienvidu un Ziemeļu valdnieks. Es sargāšu tavu labklājību līdzīgi Ra. Es Tev dodu dzīvību un labklājību vairāk, kā kādam citam…

[ Hatšepsutes uzkāpšana tronī ]

[ Reljefs: Amons rāda princesi Augšējas un Lejas Ēģiptes dieviem ]

Amona – Ra , debesu valdnieka, dievu valdnieka runas teikšana: Ieraugiet manu meitu Hnumit – Amon Hatšepsut, lai viņa dzīvo. Iemīlēju es viņu, lai labklājība ir ar viņu.

[ Dievu atbilde ]

Visu dievu vārdu teikšana Amonam: Lai ir šī tava meita, Hnumit – Amon Hatšepsut, lai viņa dzīvo; mēs esam apmierināti ar viņu dzīvē un labklājībā. Patiesi, tava meita ir tava tēla tēls, tu esi ieņēmis viņu prasmīgi. Tu devi viņai tavu spēku, tavu varu, tavu godu, tava varenā kroņa burvestību. ( Vēl kad ) viņa ( bija ) miesā, kas viņu dzemdēja, viņai piederēja svešu zemju zemes, viņai piederēja viss, ko pārklāj debesis, viss, ko apskauj Lielie Zaļumi. 11 Patiesi, tu esi radījis viņu kā savu līdzību, jo tu pazīsti abas mūžības robežas. Tevis dēļ mēs iedevām viņai Hora daļu dzīvē, Seta gadus labklājībā. Iedevām mēs viņai… zemes pietiekoši. Iedosim mēs viņai dzīvību un visu veidu labklājību, ar visu veidu dzīves prieku, ar dāvanām visādām, ar viņas atrašanas vietu visu dzīvo Ka priekšā kā Augšējas un Lejas Ēģiptes valdnieci Hora tronī, līdzīgi Ra mūžīgi.

[ Reljefs: Princese apciemo Lejas Ēģipti kopā ar savu tēvu Tutmosu I, kur viņas varu atzīs vietējie dievi ]

Tā viņas majestāte, ieraudzīja viņa visu pati. Viņa runā ar cilvēkiem, kas klausās, nokrituši zemē aiz goda pret viņu. Viņas majestāte kļuva liela visvairāk, skatīties uz viņu ir skaistāk par visu; viņas tēls ir kā dievs, viņas formas ir kā dievs, viņa dara visu kā dievs. Bija viņas majestāte skaista jauna jaunava, ( dieve ) Uadžete 12 tās laikā. Padarīja viņa godājamo savu tēlu, tā dieva tēli, kas viņu ir radījis.

………………

[ Dievi satiek Hatšepsuti Tēbās un sveic viņu ]

Sacīja viņi: Tu ieradies, tu ieradies, Amona meita. Tu redzēji Tavu valsts pārvaldi: tu to īstenosi, tu izlabosi to, kas tajā ir slikts, tu radīsi tavus pieminekļus tavās svētnīcās, tu nodrošināsi upurgaldus tam, kas tevi ir rad;ijis. Tu šķērsosi zemes, tu apskausi daudzas svešas zemes. Tavs spēks būs starp tehenu, 13 tava stipra roka gāzīsies pāri juntiu, 14 tu nogriezīsi ienaidnieku karavīru galvas, tu sagūstīsi Rečenu 15 vadoņus, cilvēkus, kas atrodas zem niknuma, kas palikuši no tava tēva laikiem. 16 Tavs ziedojums būs miljoni cilvēku, tie, kurus sagūstīs tava roka, tu atvedīsi tūkstošus cilvēkus uz pilsētas svētnīcām, tu iegūsi ziedojumus Ipesutā, dievu valdnieka Amona kāpnēs, kas valda pār Abām Zemēm. Tev atdarīs dievi ar daudziem gadiem, viņi apveltīs tevi ar dzīvi un labklājību, viņi slavēs tevi, lai viņu sirds dotu zināšanas olai, ko viņi ir radījuši. Viņi paplašinās tavas robežas līdz pat debesu plašumiem, līdz tumsas robežā. Zeme piepildīsies ar tavu bērnu bērniem, liels ir tavu pēcnācēju skaits. Tu esi iespiesta savu dižciltīgo sirdīs. Šī ir savas mātes teļa meita, ko mīl dievi…

…………………..

[ Reljefs: Faraons uzrunā galminiekus ]

Un tad teica viņa majestāte viņu priekšā: Šī ir mana meita Hnumit – Amon Hatšepsut, lai viņa dzīvo, es padarīju viņu par manu mantinieci, viņa ir tā, kas patiesi atradīsies tronī, tik tiešām, viņa sēdēs manā skaistajā sēdeklī, tik tiešām, viņa valdīs pār jums. Kad jūs izteiksiet viņas spriedumu, jūs sanāksiet kopā pēc viņas pavēles; tas, kas viņu godinās, tas patiesi dzīvos, tas, kas teiks ļauno viņas majestātes ceļā, tas patiesi mirs. Ikviens, kas pasludinās viņas pilnu vārdu, patiesi, viņš ieies tūlīt valdnieka klātbūtnē, tāpat, kā tas notiek ar viņa majestātes vārdu. Jo patiesi, tu esi dievišķa, dieva meita, par kuru patiesi, cīnīsies dievi, kuras labklājībai viņi nodrošinās viņi katru viņas dienu, saskaņā ar viņas tēva, dievu valdnieka, pavēli.

[ Reljefs: Cilvēki sveicina Hatšepsuti. Viņa uzkāp tronī ]

HATŠEPSUTES UZRAKSTS UZ OBELISKA

Hatšepsutes uzraksts uz viena no obeliskiem, ko viņa veltīja dieviem savā kapa svētnīcā Dejr – el – Bahrī.

Es izdarīju to ar mīlošo sirdi, mana tēva Amona dēļ,
Esmu iesvētīta viņa sākumu sākuma noslēpumā,
Es zinu par viņa svētīgo varenību,
Es neaizmirstu viņa pavēles.
Mana majestāte pazīst viņa dievišķību,
Es radīju viņa vadībā;
Viņš mani veda,
Es nenoteicu darbus bez viņa pavēles,
Es negulēju, domāju par viņa svētnīcu,
Es neatkāpos no tā, ko viņš vēlējās…
Es nepagriezu muguru visa esoša valdnieka pilsētai,
Bet ar seju es tiecos uz to.
Es pazīstu Ipetsut 17 — visspožāko vietu uz zemes,
Cienījamāko pirmslaiku laika kalnu,
Viņa izredzēto vietu, kas nes viņa skaistumu,
Kas piepilda visus, kas ir paklausīgi viņam…
Es pateikšu nākamo laikmetu cilvēkiem,
Tiem, kas ieraudzīs pieminekli, kas veltīts manam tēvam,
Tiem, kas runās un strīdēsies,
Tiem, kas vērsīsies pie saviem pēcnācējiem, —
Lūk, tas bija, kad es sēdēju pilī,
Domājot par manu radītāju,
Ieteica mana sirds uzcelt viņam divus obeliskus,
Kas apklāti ar elektrumu,
Kuru augstums sasniedz debesis,
Svētajā kolonnu zālē
Starp vareniem valdnieka vārtiem,
Kas ir vērsis stiprais, kas ir Aaheperkara, Hors uzvarošais.
Lūk, skrien mana sirds šurpu turpu,
Domājot par to, ko teiks cilvēki,
Tie, kas ieraudzīs pieminekli, kurus es radīju,
Pēc daudziem gadiem, un kas runās par to, ko es paveicu.
Nesakiet: ”mēs nezinām, mēs nezinām,
Kā to uzcēla, kā zelta kalnu ir radījuši,
Tā, it kā tā būtu ierasta lieta.”
Es zvērēju: kā mīl mani Ra,
Kā manas nāsis apgaro dzīvības un valdīšanas elpa,
Kā es nesāju kroni hedžetu,
Kā es nesāju kroni dešretu,
Kā kungs apvienoja Ēģipti zem manas varas,
Kā es valdu, līdzīgi kā Izīdas dēls,
Kā esmu es varena, līdzīgi kā Nutes dēls,
Kā Ra noriet vakara laivā,
Kā ceļas viņš augšā rīta laivā,
Kā viņš savienojas ar savām mātēm dievišķā laivā,
Kā nesatricināmas ir debesis, kā stāv stingri dieva radījums,
Kā būšu es mūžīga, līdzīgi kā zvaigzne nesatricināma,
Kā būšu es dzīva, līdzīgi kā Atums, 18
Tā stāvēs šie divi varenie obeliski,
Kas pārklāti ar elektrumu viņa majestātei manam tēvam Amonam,
Lai mans vārds būtu mūžīgs viņa svētnīcā
Mūžībā un bezgalībā;
Lūk, viņi – katrs no granīta stipra,
No vesela akmens gabala, bez savienojumiem!
Kad tu to dzirdēsi, nesaki, ka tā ir lielīšanās,
Bet saki: “Cik tas ir viņas cienīgi,
Cik tas ir viņas tēva cienīgi!”
Lūk, pazīst mani dievs lieliski,
Amons, Abu Zemju Troņu valdnieks,
Apbalvoja viņš mani,
Padarīja viņš mani par Melnas Zemes un Sarkanas Zemes valdnieku,
Neviens neuzdrošinās sacelties pret manu gribu visās zemēs.

DAŽAS DZEJISKAS RINDŅAS PAR ĒĢIPTIEŠU SIEVIETI

1.

Dzejiska pamācība, ko ir atstājis kāds Ptahoteps savam dēlam:

Ja tev ir tieksme pēc laba, iekārto sev māju,
Tās kundzi pienācīgi iemīli.
Baro viņas miesu, viņas ķermeni ieģērb,
Viņas ādu iezied ar smaržīgu balzāmu,
Viņas sirdi iepriecini, kamēr tu esi dzīvs!
Viņa ir lielisks aramlauks savam kungam!

2.

Mīlas dzejolis:

Mani mulsina dīķa skaistums.
Kā lotoss, kas vēl nav atvēries, tā
Lūpas manai māsai 19 ir, bet krūtis viņai ir
Kā pomeranču ziedi.
Nav iespējams šīs rokas izlaist no savām rokām ārā.
Viņas smalka piere savaldzināja mani,
Līdzīgi kā slazds, no cipresēm kas taisīts,
Par mānekli man mati bija,
Un es, kā meža tītars, slazdā iekritu.

3.

Kapa uzraksts, kurā vīrs cildina savu sievu:

Vīra mīļotā laulātā draudzene, kuras mīla ir salda,
Ar valdzinošām lūpām un tīkamu runu.
Viss, ko teic viņas lūpas, līdzinās Patiesības radībām.
Sieviete izcila, slavināta savā pilsētā.
Viņa katram sniedz palīdzīgu roku…

4.

Dzejolis, kurā jauna meitene runā par savu mīlestību:

Kā es gribētu, mans brīnum jaukais,
Kļūt tev par gādīgu saimnieci,
Lai mana roka tavējā dusētu,
Lai mana mīla tev līksme būtu

5.

Uzraksts uz kapa plāksnes, kur attēlots mīlošs ģimenes pāris:

Mēs būsim ar tevi kopā,
Un nekas mūs nevarēs šķirt.
Zvēru, nekad es no tevis nešķiršos,
Kamēr nebūšu tev apnicis.
No šī brīža mēs būsim brīvi no pūlēm
Un nekas ļauns mums nevarēs notikt.
Mēs esam aizgājuši mūžības valstībā,
Lai mūsu vārdi netiktu aizmirsti

Atsauces:

 1. Maatkara – Hatšepsutes troņa vārds. Maat – dievišķaislikums, pasaules kārtīa; Ka – dvēsele; Ra – saules dievs. Tulkojumā tas viss nozīmē: Ra dvēsele ir Maat.
 2. Šeit ir domāta rasa, nevis lietus, kas Ēģiptē nemēdz būt.
 3. Tots – ēģiptiešu gudrības un zināšanu dievs.
 4. Jahmes – Tutmosa I sieva. Hatšepsutes māte.
 5. Aahepkara – Tutmosa I troņa vārds.
 6. Tradicionāls rituāla frāzes sākums, kad runā dievs.
 7. “Tā, kas savienojās ar Amonu, tā, kas ir pirmā savā spožumā”.
 8. Hors – saules dievs , Ozīrisa un Izīdas dēls, Ra hipostāze. Tika attēlots piekūna izskatā.
 9. Hnums – radīšanas un auglības dievs. Tika attēlots auna izskatā.
 10. Meshenete – dieviete — dzemdību aizbildne
 11. Tā senie ēģiptieši apzīmēja jūras ( Vidusjūru un Sarkano jūru ).
 12. Uadžete – Lejas Ēģiptes dieviete, faraona varas aizbildne. Tika pielūgta kobras izskatā.
 13. Tehenu – lībiešu ciltis.
 14. Juntiu – ciltis, kas dzīvoja starp Sarkano jūru un Nīlu.
 15. Rečenu – novads, kas aptver Palestīnas ziemeļdaļu un Sīrijas dienviddaļu.
 16. T.i., tie, kas palikuši veseli pēc Tutmosa I karagājiena uz Sīriju.
 17. Ipetsut –“izredzēta vieta” – Amona svētnīca Karnakā.
 18. Atums – viens no dieva – radītāja vārdiem.
 19. Mīlošie jaunieši, tāpat kā vīrs un sieva, sauca viens otru par māsu un brāli.